Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς & Ελαιολάδου

Χαιρετισμός Διευθυντή ΠΜΣ

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου” που προσφέρει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο τομέας του ελαιολάδου αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της αγροτικής παραγωγής και γενικότερα της Ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα είναι από τις κυρίαρχες χώρες στην παραγωγή ελαιολάδου και ειδικότερα η Μεσσηνία να φημίζεται για την εξαιρετική ποιότητα του ελαιολάδου της. Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, που δραστηριοποιείται σε αυτήν την περιοχή, έκρινε απαραίτητη την ίδρυση του ΠΜΣ με το ΦΕΚ 3393/Β’/28-09-2017. Το Πρόγραμμα λειτούργησε για πρώτη φορά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 με 20 φοιτητές ως ΤΕΙ Πελοποννήσου, επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3842/Β’/06-09-2018 ενώ με το ΦΕΚ 4998/Β’/31-12-2019 εντάχθηκε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δυνάμει του ν.4610/2019.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της παραγωγής του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς σε νέους επιστήμονες και σε επαγγελματίες του χώρου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέσα από τη διαδρομή τους στο ΠΜΣ, έρχονται σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς, τον εξοπλισμό και τα συστήματα παραγωγής, τον έλεγχο ποιότητας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τη διαχείριση και εκμετάλλευση των υποπροϊόντων της ελιάς και του ελαιολάδου και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον της αγοράς του ελαιολάδου.

Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα. Δίνει μεγάλη έμφαση στη λογική θεμελίωση των εργαλείων και εννοιών, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και στο συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία (3) εξάμηνα και προσφέρει 90 ECTS κατά τα διεθνή πρότυπα. Τα μαθήματα διεξάγονται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης.

Στόχος του ΠΜΣ είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν και την κριτική ικανότητα και τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε ως στελέχη του χώρου να συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος συμβάλλοντας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα θα έχουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για να συνεχίσουν την εξειδίκευσή τους σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ

Καθηγητής

Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω της διεξαγωγής Ευρωεκλογών 2024

ΠΜΣ Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου

Πληροφορίες σχετικά με την φοίτηση στο ΠΜΣ

Αντικείμενο σπουδών

H παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην τεχνολογία, τη διασφάλιση ποιότητας και την εμπορία της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιόλαδου. Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την μεταποίηση, την τεχνολογία, την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου με απώτερο στόχο την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελαιοκομικού τομέα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία σε ειδικά θέματα του ελαιοκομικού τομέα, εξειδικεύονται στη σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους παραγωγής, ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και εμπορίας της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιόλαδου ενώ θα έχουν εξοικειωθεί με τη διεπιστημονική προσέγγιση στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα σε ένα διεθνές και δι-επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο θα κινούνται και θα εργάζονται.

Αντικάλαμος Campus

Οδηγίες Πρόσβασης

Το ΠΜΣ υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο, 7 χλμ περίπου από το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας.
Αστικό λεωφορείο : Γραμμή Νο 1 και Νο 2 από το κέντρο της Καλαμάτας προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
info