Ανακοινώσεις

Ημερίδα Ενημέρωσης στο πλαίσιο του εθνικού ερευνητικού προγράμματος «Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»14 Ιουνίου, 2023