Δωρεάν Σεμινάριο Επιμελητηρίου Αρκαδίας, “Ψηφιακό ωράριο και ψηφιακή κάρτα εργασίας”,21/11/2022, 16.30μμ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χειμ.εξαμ.2022-2023 Δ’ Κύκλος

Σεμινάριο Επιμελητηρίου Αρκαδίας «Οι Εμπορικές Εκθέσεις ως εργαλείο Marketing», 31/10/2022, 17:00μμ

Έναρξη μαθημάτων 1ου (χειμερινού) εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023 για εισακτέους 4ου Κύκλου και εκπαιδευτική διαδικασία

Τελικός πίνακας επιτυχόντων ΠΜΣ ακαδ.έτους 2022-2023

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12,17,24/10/2022

Προσωρινός πίνακας επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. Ακαδ.Έτους 2022-2023

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διενέργεια συνεντεύξεων υποψηφίων ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ημερίδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Σάββατο 8/10/2022, Επιμελητήριο Μεσσηνίας