Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου»

Έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 4769/04.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΓια υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Α΄ και Β΄ Εξαμήνου 3ου Κύκλου (εισακτέων 2020-2021)

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Α΄ και Β΄ Εξαμήνου 3ου Κύκλου (εισακτέων 2020-2021)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Β΄ Εξαμήνου (χειμερινού 2021-2022)
3ου κύκλου (εισακτέων 2020-2021)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Β΄ Εξαμήνου (χειμερινού 2021-2022) 3ου κύκλου (εισακτέων 2020-2021)

Ημερομηνία
Ώρα
Μάθημα
Εισηγητής
*Η ώρα εξέτασης θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τους εισηγητές.
Δευτέρα 31/01/2022
Διεθνής εμπορία και μάρκετινγκ επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου –νομοθεσία
Ρεκούμη Κ.
Πέμπτη 03/02/2022
Μέθοδοι ανάλυσης-Ποιοτικός έλεγχος
Καπόλος Ι.
Δευτέρα 07/02/2022
Διαχείριση αποβλήτων επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου
Καπόλος Ι.
Τετάρτη 09/02/2022
Οργανοληπτικός έλεγχος ελαιολάδου
Σπηλιόπουλος Ι.
Παρασκευή 11/02/2022
Ανάπτυξη τροφίμων του ελαιοκομικού τομέα και επιχειρηματικότητα
Παπαδημητρίου Κ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και κατόπιν υποβολής ερωτημάτων για φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι:

 1. Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και κατ’ επέκταση συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:
 • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β’32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
 • είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β’32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
 • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
 1. Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απούσιαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:

α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή

β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/Γ Δ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4406).
2. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.1./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edιιpass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:
• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’αριθμ. Δ 1 α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
• είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου(ι-apίd) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναt υποχρεωτική καθ’ όλη τη δtάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.
3. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεtς για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονταt σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Ot συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. Τα Α.Ε.1./Α.Ε.Α. και οι επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες των μαθημάτων, παρακαλούνται όπως παράσχουν τη σχετική δυνατότητα. Η αποφυγή δήλωσης νόσησης από κορωνοϊό Covid-19 προκειμένου να παραστούν ot φοtτητές στην εξέταση, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
4. Επιπλέον των προαναφερομένων, εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους δtεξαγωγής των εξετάσεων των Α.Ε.1./Α.Ε.Α. Η υπευθυνότητα που έχει επιδείξεt το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω του μαζικού εμβολιασμού αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Ο εμβολιασμός και η τήρηση των υγειονομικών κανόνων παραμένουν η καλύτερη ασπίδα μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΚΑΕ Μεσσηνίας: Σεμινάριο για πιστοποίηση ελαιολάδου ως διαβατήριο για νέες αγορές

Ένα νέο σεμινάριο θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας με θέμα “H πιστοποίηση του ελαιολάδου ως διαβατήριο για νέες αγορές”.

Σκοπός είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας της πιστοποίησης, τόσο στον πρωτογενή τομέα, με επίκεντρο την καλλιέργεια της ελιάς όσο και στο δευτερογενή τομέα, με έμφαση στο ελαιόλαδο, ενώ απευθύνεται σε παραγωγούς, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, αλλά  και μεταποιητές και ελαιοτριβείς που επιθυμούν την πιστοποίηση των προϊόντων τους, για να τους προσδώσουν υπεραξία και να τα προωθήσουν σε νέες και πιο επικερδείς αγορές.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 15 διδακτικών ωρών, ενώ θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom το χρονικό διάστημα 24 Ιανουαρίου – 7 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα: 

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου | 18:30-21:00

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς & βιολογική παραγωγή ελαιολάδου| Ειρήνη Καρατάσιου

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας (ιστορική εξέλιξη, θεμελιώδεις αρχές, αγορά βιολογικών προϊόντων κ.ά.), κανόνες παραγωγής (λίπανση, φυτοπροστασία – πρόληψη και καλλιεργητικές τεχνικές για τον περιορισμό χρήσης φυτοφαρμάκων κ.ά.), βιολογική γεωργία συγκριτικά με τη συμβατική γεωργία. Η ποιότητα στο ελαιόλαδο (νομοθεσία, ανάγκες της αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτή), σύστημα ελέγχου βιολογικών προϊόντων (αξιοπιστία, απαιτήσεις και κόστος), ενδείξεις και επισήμανση των προϊόντων (νωπά και μεταποιημένα).

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου | 18:30-21:00

Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας της ελιάς | Ειρήνη Καρατάσιου

Ορισμός, αρχές και φιλοσοφία της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ολοκληρωμένη διαχείριση συγκριτικά με τη βιολογική ή τη συμβατική γεωργία, απαιτήσεις των αγορών, καλλιεργητικές φροντίδες (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία), πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρωτογενής τομέας).

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου | 18:30-21:00 

Πιστοποιήσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας της ελιάς | Άννα Πετρέα

Εθνικά πρότυπα AGRO 2.1-2.2 (απαιτήσεις, εφαρμογή και πλεονεκτήματα, πληροφοριακό σύστημα “i-AGRO”), διεθνές πρότυπο GLOBALG.A.P. (απαιτήσεις, εφαρμογή και πλεονεκτήματα).

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου | 18:30-21:00 

Πιστοποίηση ελαιόλαδου & ελαιοτριβείων | Άννα Πετρέα

Εθνικό πρότυπο AGRO 2.3 (απαιτήσεις, εφαρμογή και πλεονεκτήματα), πρότυπα ISO 9001 & ISO 22000 (απαιτήσεις, εφαρμογή και πλεονεκτήματα)

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου | 18:30-21:00 (προαιρετικό)

Σύγχρονες απαιτήσεις αγοράς & φορείς πιστοποίησης | Σπύρος Ρουσσίδης

Απευθύνεται κυρίως σε μεταποιητικές μονάδες

Πρότυπα BRC & IFS (απαιτήσεις, εφαρμογή και πλεονεκτήματα ρόλος, λειτουργία και έλεγχος)

Το κόστος συμμετοχής για τις 4 πρώτες θεματικές είναι 40 ευρώ, ενώ για το σύνολο των πέντε θεματικών 50 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του ΚΑΕΜ στην Καλαμάτα τηλεφωνικά στο 27210 25700 και μέσω e-mail: info@kaem.gr, www.kaem.gr/seminars/.

Πρόσκληση δημόσιας υποστήριξης ΜΔΕ – Αργυροπούλου Γλυκερία

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil» σας προσκαλεί στην υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ(Α.Μ.7075201901001) με θέμα: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (μέσω της πλατφόρμας WEBEX) (https://meetingsemea16.webex.com/meet/d.petro )

 

Τριμελής Επιτροπή

 1. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Ζακυνθινός Γεώργιος, Καθηγητής
 3. Ρεκούμη Κωνσταντίνα, Λέκτορας

Πρόσκληση δημόσιας υποστήριξης ΜΔΕ – Ζυγουράκη Ελένη

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil» σας προσκαλεί στην υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Ζυγουράκη Ελένης με θέμα: ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ) –ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί:

Ημερομηνία: 12/01/2022

Ώρα: 12:30

( μέσω της πλατφόρμας ZOOM) https://meetingsemea16.webex.com/meet/d.petro

 

Τριμελής Επιτροπή

 1. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Ζακυνθινός Γεώργιος, Καθηγητής
 3. Ρεκούμη Κωνσταντίνα, Λέκτορας