Παράταση έως 16/01/2022 αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί από 13/12/2021 έως και 31/12/2021.
Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), κατόπιν να επιλέξετε «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/evalsys

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας, και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε.
H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Ήδη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα Τμήματα έχουν επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/eval-stats Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος τα Τμήματα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής, Αστέριος Τσιάρας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

13-31/12/2021: Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων χειμ.εξαμ. ακαδ.έτους 2021-2022

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί από 13/12/2021 έως και 31/12/2021.
Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), κατόπιν να επιλέξετε «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/evalsys
Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας, και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε.
H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Ήδη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα Τμήματα έχουν επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/eval-stats Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος τα Τμήματα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής, Αστέριος Τσιάρας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λειτουργία ΒΙΚΕΠ και Παραρτημάτων της

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, η ΒΙΚΕΠ και τα Παραρτήματά της θα λειτουργήσουν ως εξής:

Εξυπηρέτηση κοινού
Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Επιτόπια χρήση – Αναγνωστήρια

Για την ασφάλεια όλων, τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όσο και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, η επιτόπια χρήση της Βιβλιοθήκης για μελέτη στο αναγνωστήριο πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού μέσω τηλέφωνου ή e-mail.
Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να εισέλθουν και να μελετήσουν στη Βιβλιοθήκη ορίζεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μελέτης που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή χρήση και προβλεπόμενη απόσταση (1,5 μέτρο) περιμετρικά μεταξύ των χρηστών και την επίβλεψη και έλεγχο του χώρου από το προσωπικό.

Εμβολιαστικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου στον Αντικάλαμο

Σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσει εμβολιαστικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο, αιθ:89 στο ισόγειο του παλιού κτιρίου πλησίον του Γραφείου Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας αιθ:90 για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου στην Καλαμάτα.
Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν με εμβόλιο Pfizer από κινητή ομάδα δομών υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν καθορισμού ραντεβού του ενδιαφερόμενου φοιτητή (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, υποψήφιου διδάκτορα), μέλους ΔΕΠ, διοικητικού προσωπικού.
Κατά την προσέλευσή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φέρουν την ταυτότητά τους και να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους.
Επικοινωνία και προγραμματισμός ραντεβού: Στ. Μπάμπαλη
Γραφείο Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας: τηλ: 2721045190, E-mail: iatreio@us.uop.gr